Om Solmo Consulting

STRATEGI KOMMUNIKASJON ANALYSE

Kommunikasjon kan kanskje ikke flytte fjell, men det er neimen ikke langt unna, dersom det gjøres på en gjennomtenkt og klok måte. Vi tror på kommunikasjon som er strategisk forankret, med en god analyse i bunn, som er planlagt, profesjonell og aktiv. Og som gir resultater.

Ansatte

Øystein H. S. Moen

Daglig leder
E-post: oystein.moen@solmo.no
Telefon: + 47 900 10 869

Samarbeidspartnere

NorgesBarometeret AS

Leverandør av kvantitative og kvalitative undersøkelser, spisskompetanse på politikk og medlemsundersøkelser.

David Brabrand

Interaksjonsdesign, grafisk design og webutvikling.